Údaje použité v informacích byly čerpány z dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR). Věcná břemena po objektech řeší až dokumentace pro stavební povolení (DSP).
Přesný rozsah věcných břemen (VB) bude znám až po dokončení projektové dokumentace ve stupni DSP.
Správa GIS, SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, Dominikánská 4, 306 31 Plzeň tel.: +420 37 803 5130, fax: +420 37 803 5102, e-mail: sluzbygis@plzen.eu, http://www.sitmp.cz