Vyjadřování k průběhu sítí

Elektronická žádost o vyjádření
Tato služba umožňuje elektronické podání hromadné žádosti o vyjádření k průběhu sítí na území města Plzně a její zaslání zvoleným správcům infrastruktury.
Průvodce podáním žádosti umožňuje zadat údaje žadatele, popř. investora, popsat žádost, vybrat správce infrastruktury, přidat přílohu a zakreslit lokalitu (k jedné žádosti jich může být více).
Vybraní správci se pak samostatně vyjádří přímo žadateli ve lhůtě do 30-ti dnů.
! Tato služba zatím neslouží pro vyjadřování k dokumentacím (DÚR, DSP) !

sitmp logo

© Správa informačních technologií města Plzně
www.sitmp.cz | sluzbygis@plzen.eu