Vyjadřování k průběhu sítí

Elektronická žádost o vyjádření
Tato služba umožňuje elektronické podání hromadné žádosti o vyjádření k průběhu sítí na území města Plzně a její zaslání zvoleným správcům infrastruktury - SITMP, PT, PMDP, SVSMP.
Vodárna Plzeň má vlastní Vyjadřovací portál: https://wvp.vodarna.cz/

Průvodce podáním žádosti umožňuje zadat údaje žadatele, popř. investora, popsat žádost, vybrat správce infrastruktury, přidat přílohu a zakreslit lokalitu (k jedné žádosti jich může být více).
Vybraní správci se pak samostatně vyjádří přímo žadateli ve lhůtě do 30-ti dnů.
! Tato služba zatím neslouží pro vyjadřování k dokumentacím (DÚR, DSP) !

Důležitá upozornění:
Vyjádření k existenci sítí v prostředí VFE a Utility Report
Vyjádření a vytýčení sítí po sloučení Plzeňské teplárenské a Plzeňské energetiky
Pro podání jiných druhů žádostí a více správcům (s omezeními pro neregistrované uživatele) možno využít službu na adrese: https://cz.mawis.eu/plzensky-kraj/

sitmp logo

© Správa informačních technologií města Plzně
www.sitmp.cz | sluzbygis@plzen.eu