Vyjadřování k průběhu sítí

Elektronická žádost o vyjádření
Tato služba umožňuje elektronické podání hromadné žádosti o vyjádření k průběhu sítí na území města Plzně a její zaslání zvoleným správcům infrastruktury (SITMP, PT, PMDP, SVSMP).
Průvodce podáním žádosti umožňuje zadat údaje žadatele, popř. investora, popsat žádost, vybrat správce infrastruktury, přidat přílohu a zakreslit lokalitu (k jedné žádosti jich může být více).
Vybraní správci se pak samostatně vyjádří přímo žadateli ve lhůtě do 30-ti dnů.
! Tato služba zatím neslouží pro vyjadřování k dokumentacím (DÚR, DSP) !

Důležité upozornění:
Od 26.11.2018 je tento bezplatný portál pro podávání žádostí OPĚT ZPROVOZNĚN (bez omezení velikosti zájmového území).
Pro podání jiných druhů žádostí a více správcům (s omezeními pro neregistrované uživatele) možno využít službu na adrese: https://cz.mawis.eu/plzensky-kraj/

sitmp logo

© Správa informačních technologií města Plzně
www.sitmp.cz | sluzbygis@plzen.eu