Přehled mapových vrstev GIS města Plzně pro webové aplikace Marushka a GeoStore

 

 

 

Vybraná data jsou volně ke stažení jako Otevřená (tzv. Opendata) na adrese: https://opendata.plzen.eu

Stav k 16. 11. 2023
Grafická vrstva Zpracovávané území Stav zpracování Stav Aktualizace Autor dat Zobrazení v mapě Opendata - ke stažení
ADRESY              
  Čísla domovní a orientační  celá Plzeň  100  aktuální  ČÚZK  Mapa Opendata
  Čísla domovní z RUIAN  Plzeň a okolí  100  aktuální  ČÚZK     
  Ulice  celá Plzeň - z UG  100  aktuální  ČÚZK  Mapa Opendata
  Ulice - staré  celá Plzeň  100  VII/2009  SITMP     
  Ulice z ČSU  Plzeň a okolí  100  III/2001  ČSÚ     
DOPRAVA              
  Čerpací stanice PHM  celá Plzeň  100  VII/2009  SITMP  Mapa  
  Cyklotrasy              
    Cyklogenerel  celá Plzeň  100  26.11.2014  SVSMP  Mapa  
    Doporučené trasy  celá Plzeň  100  VI/2009  SVSMP  Mapa  
    CykloDIO  celá Plzeň  100  2021  SVS     
    Greenways - průběh  celá Plzeň  100  X/2016  ÚKRMP  Mapa Opendata
    Trasy KČT  celá Plzeň  100  VI/2021  SVSMP  Mapa  
    Výlety, tipy  Plzeň a okolí  100  V/2008  SITMP  Mapa  
    Uzamykatelné stojany  celá Plzeň  100  III/2019  SITMP, SVSMP  Mapa Opendata
  Dálnice  celá Plzeň  100  2012  SITMP  Mapa Opendata
  Dopravní model              
    Profily  celá Plzeň  100  aktuální  SITMP, SVSMP  Mapa Opendata
    Profilové úseky  celá Plzeň  100  aktuální  SITMP, SVSMP  Mapa Opendata
  Dopravní objekty              
    Mosty, lávky, propustky  celá Plzeň  100  aktuální  SVSMP     
    Komunikační zeleň  ulice V. Rojíka    V/2001  SVSMP     
    Odvodňení  celá Plzeň  100  IX/2003  SVSMP     
    Opěrné zdi  celá Plzeň    aktuální  SVSMP     
    Označníky MHD  celá Plzeň  100  aktuální  SVSMP    Opendata
    Přístřešky MHD  celá Plzeň  100  aktuální  SVSMP    Opendata
  Dopravní zařízení  celá Plzeň  100  aktuální  SVSMP     
  Dopravní značení              
    Svislé DZ  celá Plzeň  100  aktuální  SVSMP  Mapa Opendata
    Svislé DZ - umístění  celá Plzeň  100  aktuální  SVSMP     
    Vodorovné DZ  celá Plzeň  100  aktuální  SVSMP  Mapa Opendata
  Kamery              
    Městský kamerový systém  celá Plzeň  100  aktuální  SVSMP     
    MKS - návrhy  celá Plzeň  100  VII/2010  SVSMP     
  Koleje              
    Koleje ČD  celá Plzeň  100  III/2003  SITMP  Mapa Opendata
    Koleje tramvají  celá Plzeň  100  aktuální  SITMP  Mapa Opendata
  Městská hromadná doprava              
    Popisy MHD  celá Plzeň  100  aktuální  MMP OD     
    Úseky MHD  celá Plzeň  100  aktuální  PMDP  Mapa Opendata
    Zastávky MHD  celá Plzeň  100  aktuální  PMDP  Mapa Opendata
    Zóny IDP  Plzeň a okolí   100  aktuální  SITMP     
  Organizace dopravy - centrum  centrum  IV/2008  SVSMP     
  Parkování              
    Parkoviště  celá Plzeň  100  IX/2014  SITMP  Mapa Opendata
    Parkovací oblasti  celá Plzeň  100  II/2020  PMDP     
    Parkovací úseky  celá Plzeň  100  aktuální  MPOL     
    Parkovací zóny  celá Plzeň  100  aktuální  PMDP  Mapa Opendata
  PMDP              
    Infopanely  celá Plzeň  100  aktuální  SVSMP     
    Popisy objektů PMDP  celá Plzeň  100  VII/2007  PMDP     
    Pozemky pronajaté PMDP  celá Plzeň  100  IX/2007  SVSMP     
    Služby a centra  celá Plzeň  100  aktuální  PMDP     
    Trakční sloupy  celá Plzeň  100  aktuální  PMDP     
    Trakční sloupy a objekty  celá Plzeň  100  aktuální  PMDP     
    Trasy kabelů  celá Plzeň  100  aktuální  PMDP     
    Zaměření a dokumentace  celá Plzeň  100  IV/2013  PMDP     
    Zájmové objekty  celá Plzeň  100  VII/2005  PMDP     
  Posypy               
    Posypové nádoby   MO2  100  XI/2023  UMO2     
    Posypové okruhy  celá Plzeň  100  IX/2004  SITMP     
    Posypové okruhy PK  celá Plzeň + ORP  100  I/2019  Plzeňský kraj     
  Stanoviště TAXI  celá Plzeň  100  XI/2005  MMP OD     
  Světelná signalizační zařízení              
    Dopravní detektory  celá Plzeň  100  aktuální  SVSMP  Mapa Opendata
    Kabely SSZ  celá Plzeň  100  aktuální  SVSMP  Mapa  
    Objekty SSZ  celá Plzeň  100  aktuální  SVSMP     
    Řadiče SSZ  celá Plzeň  100  VII/2018  SVSMP     
  Šipky  celá Plzeň  centrum  IV/2007  SITMP     
  Uliční graf              
    Křižovatky  celá Plzeň  100  aktuální  SVSMP     
    MO - obvody údržby  celá Plzeň  UMO4  III/2012  UMO4     
    Plochy komunikací  celá Plzeň  100  2015  SVSMP  Mapa  
    Správa UG  celá Plzeň  100  aktuální  SVSMP     
    Úseky uličního grafu  celá Plzeň  100  aktuální  SVSMP  Mapa Opendata
    Úseky pro CUBE  celá Plzeň  100  VI/2017  SVSMP     
    Úseky - výhled  celá Plzeň  100  V/2004  SVSMP     
  Uzavírky a objížďky              
    Uzavírky komunikací  celá Plzeň  100  aktuální  MMP OD  Mapa  
    Uzavírky plánované  celá Plzeň  100  III/2017  MMP OD     
    Uzavírky při Qn  celá Plzeň  100  IX/2014  MMP OD     
    Rekonstrukce a opravy  celá Plzeň  lokálně  2015  SITMP     
  Veřejná linková doprava              
    Linky VLD  Plzeňský kraj  100  XII/2016  Plzeňský kraj     
KATASTRÁLNÍ MAPA              
  Body ZPBP a ZhB  celá Plzeň  100  X/2008  SVSMP     
  Časový řez  území DKM  100  od 2001  SITMP     
  Hranice parcel  celá Plzeň  100  měsíčně  ČÚZK  Mapa  
  Hranice parcel - mimo ORP  celá Plzeň  100  1x ročně  ČÚZK     
  Katastrální mapa        ČÚZK     
  BPEJ  DKM  100  100  ČÚZK     
  Kategorizace - doplňky  celá Plzeň  100  aktuální  SVSMP     
  Majetek města mimo PM  výběr KÚ  100  aktuální  ČÚZK, SVSMP     
  Majetek města PM  celá Plzeň  100  aktuální  ČÚZK     
  Parcelní čísla  celá Plzeň  100  měsíčně  ČÚZK  Mapa  
  Parcelní čísla - mimo ORP  dle potřeby  100  1x ročně  ČÚZK     
  Parcely, adresní body a ulice        ČÚZK, ÚKRMP     
  Plochy budov  území DKM  100  měsíčně  ČÚZK  Mapa Opendata
  Plochy parcel  celá Plzeň  100  měsíční aktualizace  ČÚZK  Mapa  
  Plochy parcel - mimo ORP  vybrané katastry  100  1x ročně  ČÚZK     
  Plochy věcných břemen  celá ORP  100  aktuální  SITMP     
  Původní DRM  vybraná KÚ  100  od 2005  SITMP     
  Účelová katastrální mapa  k.ú. Kůští, Chotíkov, Příšov  100  XI/2011  Plzeňský kraj     
  Věcná břemena  celá ORP  100  aktuální  SITMP     
  Vnitřní kresba  celá Plzeň  100  měsíčně  ČÚZK  Mapa  
  Vnitřní kresba - mimo ORP  celá Plzeň  100  1x ročně  ČÚZK     
  Zjednodušená evidence  Plzeň a okolí  10  III/2004  SITMP     
  Intravilán Chrást  Chrást  100  XII/2006  SITMP     
KRIZOVÝ PLÁN              
  Kritická infrastruktura  Plzeňský kraj  100  IX/2007  MMP OBPK     
  Nevybuchlá munice  celá Plzeň  100  1945  SITMP     
  Stavby CO  celá Plzeň  100  2015  MMP OBPK     
  Školská zařízení  Plzeňský kraj  100  IX/2007  MMP OBPK     
  Velkochovy drůbeže  Plzeňský kraj  100  IX/2007  MMP OBPK     
  Velkochovy skotu  Plzeňský kraj  100  IX/2007  MMP OBPK     
  Velkochovy vepřů  Plzeňský kraj  100  IX/2007  MMP OBPK     
  Varovný a informační systém  Plzeňský kraj  100  XII/2007  MMP OBPK     
  Poplachové sirény  Plzeňský kraj  100  XII/2007  MMP OBPK     
  Požáry, výbuchy  Plzeňský kraj  100  IX/2007  MMP OBPK     
  Úniky nebezpečných látek  Plzeňský kraj  100  IX/2007  MMP OBPK     
OSTATNÍ              
  Bez barier              
    Bezbarierové restaurace  celá Plzeň  100  VI/2006  ZČU, Ptáček     
    Bezbarierové trasy - návrh  celá Plzeň  100  X/2005  ÚKRMP     
    Bezbarierové úpravy  celá Plzeň  100  aktuální  SVSMP     
    Bezbarierové objekty - ostatní  celá Plzeň  100  I/2013  MMP OPM  Mapa  
    Euroklíče  celá Plzeň  100  X/2011  MMP OPM  Mapa  
  Billboardy  celá Plzeň  Rokycanská  IV/2015  ÚKRMP     
  Cenová mapa nájemného  celá Plzeň  100  XII/2017  MMP OB     
  Centrální oblast  celá Plzeň  100  IX/2021  ÚKRMP     
  Domovní správy  celá Plzeň  100  IV/2002  MMP OŘTÚ     
  Daně              
    Daňový koeficient - plochy  celá Plzeň  100  aktuální   MMP FO  Mapa  
    Provozovny VHT a VL  celá Plzeň  MO3  VII/2011  MMP FO     
  Dotace              
    ÚKEP dotace  Plzeň a okolí  školy  V/2019  UKEP     
    ÚKEP oblasti  Plzeň a okolí  školy  V/2019  UKEP     
  Energetika              
    Energetická koncepce              
      Preferovaný způsob vytápění  celá Plzeň  100  VII/2015  ÚKRMP     
    Energetická zařízení              
      Kotelny  celá Plzeň  100  XII/2007  OSI     
      Výměníky  celá Plzeň  100  V/2002  OSI     
      Výrobny elektřiny  celá Plzeň  100  XII/2007  OSI     
      Výrobny tepla  celá Plzeň  100  VII/2015  OSI     
      Výtopny  celá Plzeň  100  V/2015  OSI     
      Transformovny a rozvodny  celá Plzeň  100  V/2015  OSI     
    Spotřeby paliv a energie  celá Plzeň  100  2007  MMP OSI     
    Výrobní kapacity el. energie  celá Plzeň  100  2010  MMP OSI     
    Vytápění budov doplňkové  celá Plzeň  2004  MMP OSI     
    Vytápění budov  celá Plzeň  50  2004  MMP OSI, PDT     
  Generel kanalizace              
    KG - bodové prvky  celá Plzeň  100  XI/2014  MMP OSI     
    KG - liniové prvky  celá Plzeň  100  XI/2014  MMP OSI     
    KG - plošné prvky  celá Plzeň  100  XI/2014  MMP OSI     
    KG - texty  celá Plzeň  100  XI/2014  MMP OSI     
  Generel VO              
    Zapínací místa  celá Plzeň  100  IX/2007  Vostrý Osvětlení     
    Třídy osvětlení  celá Plzeň  100  aktuální  Vostrý Osvětlení     
  Generel vodovodní              
    VG - body  celá Plzeň  100  2016  MMP OSI     
    VG - linie  celá Plzeň  100  2016  MMP OSI     
    VG - plochy  celá Plzeň  100  2016  MMP OSI     
    VG - texty  celá Plzeň  100  2016  MMP OSI     
  Investiční záměry  celá Plzeň  100  II/2003  SVSMP     
  LPIS              
    Díly půdních bloků (DPB)  výběr KÚ  100  čtvrtletně  Mze     
  Místopis  lokálně  100  V/2003  UMO  Mapa Opendata
  Odpady              
    Kontejnery  celá Plzeň  100  aktuální  Čistá Plzeň  Mapa Opendata
    Separační body  celá Plzeň  100  aktuální  Čistá Plzeň     
    Stanoviště odpadů - Čistá Plzeň  celá Plzeň  100  aktuální  Čistá Plzeň  Mapa Opendata
    Sběrné dvory  celá Plzeň  100  2011  MMP EÚ  Mapa Opendata
    Svozový plán  celá Plzeň  100  2016  Čistá Plzeň     
    Stanoviště komunálu  celá Plzeň  100  aktuální  MMP EÚ  Mapa Opendata
    Urbany ČP  celá Plzeň  100  VII/2020  Čistá Plzeň     
  Památky              
    Archeologie  celá Plzeň  100  VII/2002  ÚKRMP  Mapa Opendata
    Chráněná území  celá Plzeň  100  III/2002  ČÚZK  Mapa Opendata
    Památky, objekty  centrum  100  IX/2020  MMP OPP  Mapa Opendata
    Umělecká díla  celá Plzeň  100  aktuální  SVSMP  Mapa Opendata
    Zóny a rezervace  celá Plzeň  100  V/2002  MMP OPP  Mapa Opendata
  Pronajaté plochy  celá Plzeň  100  aktuální  SVSMP     
  Reklama  celá Plzeň  100  2015  SVS     
  SAP              
  Sirény  Plzeň a ORP  100  III/2011  MMP OBPK     
  Služby              
    Akce  celá Plzeň  Slavnosti svobody  IV/2009  SITMP     
    Bankomaty  celá Plzeň  100  VII/2009  SITMP     
    Body záchrany  celá Plzeň  100  V/2023  MMP OBPK     
    Demografie              
    Dětská hřiště              
      Dětská hřiště  celá Plzeň  100  X/2013  SVSMP  Mapa  
      Dětská hřiště - prvky  celá Plzeň  100  X/2013  SVSMP     
    Hřbitovy              
      Hroby, urny  celá Plzeň  aktuální  SITMP  Mapa  
      Oddělení  celá Plzeň  aktuální  SITMP  Mapa  
      Půdorys  celá Plzeň  aktuální  SITMP  Mapa  
      Zařízení  celá Plzeň  aktuální  SITMP  Mapa  
    Knihovny  celá Plzeň  100  I/2021  SITMP  Mapa Opendata
    Kulturní zařízení  celá Plzeň  100  I/2021  MMP OSVZ, MMP OPM  Mapa  
    Navigace k cílům  celá Plzeň  testovací objekty  III/2008  SITMP     
    Obchody, ostatní  celá Plzeň  100  10.2000  ÚKRMP     
    Policie              
      Infoschránky  celá Plzeň  100  VIII/2009  MMP OBPK     
      Okrsky Policie ČR  celá Plzeň  100  aktuální  POLICIE ČR     
      Služebny Městské policie  celá Plzeň  100  aktuální  Městská policie  Mapa  
      Sektory Městské Policie  celá Plzeň  100  III/2019  Městská policie     
      Zakázané pobíhání psů  celá Plzeň  100  II/2013  MMP OŽP  Mapa Opendata
      Události MP  celá Plzeň  100  aktuální  Městská policie     
    Sociální zařízení  celá Plzeň  100  I/2021  MMP OSVZ  Mapa  
    Sport a rekreace              
      Ostatní kresba  celá Plzeň  100  I/2002  SVSMP     
      Sportovní objekty  celá Plzeň  100  I/2002  SVSMP     
      Symboly  celá Plzeň  100  I/2002  SVSMP     
    Sportovně rekreační trasy  celá Plzeň  100  VII/2005  ÚKRMP     
    Sportovní zařízení  celá Plzeň  100  X/2005  ÚKRMP  Mapa  
    Školy              
      Školy  celá Plzeň  100  XI/2013  MMP OMPŠ, ÚKRMP  Mapa  
    Ubytování  celá Plzeň  100  VII/2013  MMP OPM  Mapa  
    Úřady, instituce  celá Plzeň  100  I/2013  SITMP  Mapa Opendata
    Zdravotnická zařízení  celá Plzeň  100  IX/2010  Plzeňský kraj  Mapa  
    Výsledky voleb              
      2008 - krajské  celá Plzeň  100  X/2008  SITMP     
      2009 - evropské  celá Plzeň  100  VI/2009  SITMP     
      2010 - poslanecké  celá Plzeň  100  V/2010  SITMP     
      2010 - zastupitelstva  celá Plzeň  100  X/2010  SITMP     
      2012 - krajské  celá Plzeň  100  X/2012  SITMP     
      2013 - poslanecké  celá Plzeň  100  X/2013  SITMP     
      2014 - zastupitelstva  celá Plzeň  100  X/2014  SITMP     
      2016 - krajské  celá Plzeň  100  X/2016  SITMP     
      2017 - poslanecké  celá Plzeň  100  X/2013  SITMP     
      2018 - zastupitelstva  celá Plzeň  100  IX/2018  SITMP     
      2020 - krajské  celá Plzeň  100  X/2020  SITMP     
      2021 - poslanecké  celá Plzeň  100  X/2021  SITMP     
      2022 - zastupitelstva  celá Plzeň  100  IX/2022  SITMP     
    ZOO              
      Expozice  areál ZOO  100  VII/2013  SITMP     
      Geografie  celá Plzeň  100  IV/2023  ZOO     
      Oblasti  areál ZOO  100  VII/2010  SITMP     
      Příjezd  areál ZOO  100  VII/2010  SITMP     
      Půdorys  areál ZOO  100  VII/2010  SITMP     
      Rostliny  areál ZOO  100  aktuální  ZOO     
      Trasy  areál ZOO  100  VII/2010  SITMP     
      Výsadby  areál ZOO  100  aktuální  ZOO     
      Zařízení  areál ZOO  100  VII/2010  SITMP     
  Turistika              
    Altány a přístřešky  celá Plzeň  I/2009  SVSMP     
    IX. Turistická olympiáda              
       Čtvrtek - 28.7.2005  celá Plzeň  100  VII/2005  SITMP     
       Pátek - 29.7.2005  celá Plzeň  100  VII/2005  SITMP     
       Sobota - 30.7.2005  celá Plzeň  100  VII/2005  SITMP     
       Neděle - 31.7.2005  celá Plzeň  100  VII/2005  SITMP     
      IX.TO - cyklotrasy  celá Plzeň  100  VII/2005  KČT     
      IX.TO - popisy tras  celá Plzeň  100  VII/2005  KČT     
      IX.TO - turistické trasy  celá Plzeň  100  VII/2005  KČT     
    Naučné stezky  celá Plzeň  100  IX/2014  MMP OŽP  Mapa Opendata
    Pouť k planetám  celá Plzeň  100  VI/2011  SITMP  Mapa  
    Školní výlety  1. pilotní trasa  centrum  V/2007  MMP OPM  Mapa  
    Tematické trasy  celá Plzeň  9 tras  VIII/2011  ÚKRMP  Mapa  
    Turistické lokality  Plzeň a okolí  100  VIII/2011  ZČU  Mapa  
    Turistické trasy KČT  Plzeň a okolí  100  VII/2011  Plzeňský kraj  Mapa  
    Virtuální prohlídky  celá Plzeň  100  VI/2010  MMP  Mapa  
    Videopasport  Plzeň + okolí  vybrané trasy  X/2009  MELIES     
  Veřejná prostranství              
    Veřejná prostranství - návrh  celá Plzeň  100  XII/2016  ÚKRMP     
  Významné objekty  centrum  100  VII/2011  SITMP  Mapa  
  WC  celá Plzeň  UMO 1,3  III/2019  UMO3  Mapa Opendata
PLZEŇSKÉ HISTORICKÉ PODZEMÍ              
  Bloky podzemí  centrum  100  X/2001  MMP OSI     
  Plocha podzemí  centrum  100  X/2001  MMP OSI     
  Řezy a fotografie        MMP OSI     
  Situace  centrum  100  2000  MMP OSI     
  Studny  centrum  100  2000  MMP OSI     
  Šachty  centrum  100  2000  MMP OSI     
PŘEHLEDY              
  Hranice města  celá Plzeň  100  aktuální  SITMP  Mapa Opendata
  Klad mapových listů              
     Skutečný klad KN  celá Plzeň  100  05.2002  ČÚZK     
    Mapa 1:500  celá Plzeň  100  VII/2005  ČÚZK  Mapa Opendata
    Mapa 1:1000  Plzeň a okolí  100  05.2002  ČÚZK  Mapa Opendata
    Mapa 1:2000  Plzeň a okolí  100  05.2002  ČÚZK     
    Mapa 1:2880  Plzeň a okolí  100  05.2002  ČÚZK     
    Mapa 1:5000  Plzeň a okolí  100  05.2002  ČÚZK     
    Mapa 1:10000  Plzeň a okolí  100  05.2002  ČÚZK     
    Mapa 1:25000  Plzeň a okolí  30  05.2002  ČÚZK     
    Mapa 1:50000  Plzeň a okolí  100  V/2004  ČÚZK     
    Mapové listy - plochy  celá Plzeň  100  05.2002  SITMP     
  Komunikační síť  celá Plzeň  100  III/2014  SITMP  Mapa Opendata
  Lesy  celá Plzeň, Chrást, Kyšice, Dýšina  100  III/2014  SITMP  Mapa Opendata
  Louky  celá Plzeň, Chrást, Kyšice, Dýšina  100  I/2008  SITMP  Mapa Opendata
  MMP              
    Půdorysy budov  celá Plzeň  5 objektů  XI/2005  SITMP     
    Kanceláře  celá Plzeň  5 objektů  XI/2005  SITMP     
  Pokrytí rastry              
    LS - Ortofoto  Plzeň a okolí  100  aktuální  SITMP     
    KM - KN  Plzeň a okolí  100  aktuální  SITMP     
    KM - PK stav  Plzeň a okolí  100  aktuální  SITMP     
  Podrobný přehled  celá Plzeň  100  VI/2003  SITMP     
  Přehledová mapa  celá Plzeň  100  III/2000  ČÚZK     
  Přehledová mapa - plochy  celá Plzeň  100  X/2004  SITMP     
  Vodstvo  celá Plzeň  100  III/2008  SITMP  Mapa  
  Zjednodušený podklad  celá Plzeň  100  V/2005  ÚKRMP     
  Zjednodušený přehled  Plzeň a okolí  100  2014  SITMP     
TECHNICKÁ MAPA              
  DMT - body  celá Plzeň  100  2014  GEOREAL     
  Geodetické body      aktuální  ČÚZK     
  KIOS  celá Plzeň  10  II/2005  SVSMP     
  MIOS              
    Mapy  celá Plzeň  100  aktuální  SVSMP     
    Popisy  celá Plzeň  100  aktuální  SVSMP     
    Sloupky  celá Plzeň  100  aktuální  SVSMP     
  Povrchová situace              
    Objektová mapa DTMPK  Plzeň a ORP  Plzeň, Starý Plzenec  XI/2023, I/2018  Plzeňský kraj     
    Povrchová situace  lokálně podle GP  30  2013  SITMP     
    Povrchová situace DTMPK  OPR Plzeň  100  průběžně á 3 měsíce  Plzeňský kraj  Mapa  
  Sítě              
    Sítě - přehled        SITMP     
    Sítě - stáří  celá Plzeň  100  IX/2014  SITMP     
    Kanalizační síť              
      Kanalizace - objekty  celá Plzeň  100  VIII/2020  Vodárna a.s.     
      Kanalizace - stoky  celá Plzeň  100  VIII/2020  Vodárna a.s.     
      Uliční vpusti  celá Plzeň  100  aktuální  MMP OSI     
    Kolektory              
      Kolektory OSI a PT  celá Plzeň  100  aktuální  SITMP     
      Kolektory - osy  celá Plzeň  100  aktuální  SITMP     
      Kolektory - sítě  celá Plzeň  50  VI/2013  OSI     
      Kolektory - objekty  celá Plzeň  100  aktuální  SITMP     
      Potrubí v kolektorech  celá Plzeň  100  aktuální  SITMP     
    Optika              
      Optika ostatní  celá Plzeň  100  1999 - 2012  KARNEVAL, MAXPROGRES, ČEZ, SELF servis, T-Mobile  Mapa  
      Optika SIT              
           Patch kabely  celá Plzeň  pilotní objekt  průběžná aktualizace  SITMP     
           Zařízení  celá Plzeň  pilotní objekt  průběžná aktualizace  SITMP     
           Příslušenství  celá Plzeň  pilotní objekt  průběžná aktualizace  SITMP     
          Chráničky  celá Plzeň  100  aktuální  SITMP     
          Porty  celá Plzeň  pilotní objekt  průběžná aktualizace  SITMP     
        Popis optiky  celá Plzeň  100  aktuální  SITMP     
        Úseky optiky SIT  celá Plzeň  100  aktuální  SITMP  Mapa  
        WiFi  celá Plzeň  100  VII/2015  SITMP  Mapa Opendata
        z dokumentace - klad ML  celá Plzeň  100  aktuální  SITMP     
        z dokumentace - kóty  celá Plzeň  VI/2006  SITMP     
        z dokumentace - situace  celá Plzeň  VI/2006  SITMP     
    Produktovody   celá Plzeň  100  XI/2023  MMP OŽP     
    Radioreléové trasy   celá Plzeň  100  XI/2023  MMP OSS     
    Rozvody elektřiny  Plzeň+ORP  100  III/2023  ČEZ, PE     
    Rozvody tepla              
      Primár a sekundár  celá Plzeň  100  aktuální  SITMP  Mapa  
    Technologické rozvody  celá Plzeň  stl. vzduch PE  V/2011  PE     
    Telefonní kabely  celá Plzeň+ORP  100  III/2023  CETIN     
    Trasy plynu  celá Plzeň  100  III/2023  RWE     
    Veřejné osvětlení              
      Objekty VO      průběžně aktualizováno  SVSMP     
      Popisy VO  lokálně dle GP    V/2004  SVSMP     
      Oblasti údržby VO  celá Plzeň  100  X/2018  PMDP     
      Převěsy VO  celá Plzeň  VI/2005  SVSMP     
      Schéma VO              
        Kabely  celá Plzeň  70  VIII/2006  SVSMP     
        Oblasti VO  celá Plzeň  100  IV/2006  SVSMP     
        Popisy schématu  celá Plzeň  70  VIII/2006  SVSMP     
        Rozvaděče  celá Plzeň  70  VIII/2006  SVSMP     
      Světelná místa              
        Parkovací automaty  celá Plzeň  100  aktuální  SVSMP  Mapa Opendata
        Radary  celá Plzeň  100  VIII/2005  SVSMP     
        Reklamní prvky  celá Plzeň    IV/2003  SVSMP     
        Světelná místa  celá Plzeň  100  aktuální  SVSMP  Mapa Opendata
        Vánoční osvětlení  celá Plzeň  100  I/2006  SVSMP     
        Veřejné hodiny  celá Plzeň  100  II/2006  SVSMP     
        Veřejné telefonní automaty  celá Plzeň  30  II/2006  SVSMP     
      Trasy VO  celá Plzeň  70  aktuální  SVSMP  Mapa  
      Veřejné osvětlení na ORP  ORP  Starý Plzenec  XII/2012  Starý Plzenec     
      Zařízení a vybavení VO  lokálně dle GP    aktuální  SVSMP     
    Vodovodní síť              
      Hydranty - požární  celá Plzeň  100  V/2023  MMP OSI  Mapa  
      Odběry PMDP  celá Plzeň  100  X/2007  PMDP     
      Vodovod - objekty  celá Plzeň  100  III/2023  Vodárna a.s.     
      Vodovodní řady  celá Plzeň  100  III/2023  Vodárna a.s.     
    Vyjádření k sítím              
      Lokality - vše  celá Plzeň  100  průběžně  SITMP     
      Lokality z KEVIS  celá Plzeň  100  průběžně  SITMP     
      Lokality z VFE  celá Plzeň  100  průběžně  SITMP     
    Zpracované z GP              
      Energetika (ZČE)  lokálně dle GP    VII/2009  SITMP     
      Kanalizace (generel)  lokálně dle GP    III/2009  SITMP     
      Kolektory  lokálně dle GP    III/2009  SITMP     
      Ochrana plynu        SITMP     
      Ochrana vodovodu        SITMP     
      Optika  lokálně dle GP    III/2009  SITMP     
      Plyn  lokálně dle GP    III/2009  SITMP     
      Produktovody        SITMP     
      Telecom  lokálně dle GP    III/2009  SITMP     
      Televizní kabely        SITMP     
      Teplo  lokálně dle GP    III/2009  SITMP     
      Vodovod  lokálně dle GP    III/2009  SITMP     
  Vrstevnice  Plzeň  100  2020  SITMP  Mapa Opendata
  Zaměřené body  lokálně dle GP    aktuální  SITMP     
ÚZEMNÍ CELKY              
  ČR              
    Obce  celá ČR  100  VIII/2002  SITMP     
    Okresy  celá ČR  100  IV/2001  SITMP     
  Plzeň              
    ORP a okolí - katastry  Plzeň a okolí  100  aktuální  SITMP  Mapa Opendata
    ORP a okolí - obce  Plzeň a okolí  100  aktuální  SITMP  Mapa Opendata
    Části obce  celá Plzeň  100  aktuální  SITMP  Mapa Opendata
    Katastrální území  celá Plzeň  100  aktuální  ČÚZK  Mapa Opendata
    Katastrální území - historická  celá Plzeň  100  1841  Ing. Václav Čada, CSc.     
    Městské části  celá Plzeň  100  aktuální  ČÚZK  Mapa Opendata
    Statistické obvody  Plzeň a okolí  100  aktuální  ČSÚ  Mapa  
    Urbanistické obvody  celá Plzeň  100  aktuální  SITMP  Mapa Opendata
    Volební místnosti  celá Plzeň  100  aktuální  SITMP  Mapa Opendata
    Volební okrsky  celá Plzeň  100  aktuální  SITMP  Mapa Opendata
    Základní sídelní jednotky díly  celá Plzeň  100  aktuální  SITMP  Mapa Opendata
     Rozšířená působnost - ZSJ  ORP  100  aktuální  ČSÚ     
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ              
  Borská pole  Borská pole  100  2011  ÚKRMP     
  Projekty dopravy  celá Plzeň  100  aktuální  ÚKRMP     
  Studie Roudné              
    Hlíny s org. příměsí  Roudná  100  X/2002  KAP s.r.o., ÚKRMP     
    Hloubka skalního podloží  Roudná  100  X/2002  KAP s.r.o., ÚKRMP     
    Mocnost hlín  Roudná  100  X/2002  KAP s.r.o., ÚKRMP     
    Mocnost štěrků  Roudná  100  X/2002  KAP s.r.o., ÚKRMP     
    Nevybuchlá munice???  Roudná  100  X/2002  KAP s.r.o., ÚKRMP     
    Předkvarterní podloží  Roudná  100  X/2002  KAP s.r.o., ÚKRMP     
    Vrty  Roudná  100  X/2002  KAP s.r.o., ÚKRMP     
  ÚAP              
    A001 - A119  celé ORP  2008  MMP OSS     
    B001 - B036  celé ORP  2008  Plzeňský kraj     
  Územní plán              
    Lokality ÚP (Plochy s rozdílným způsobem využití)  celá Plzeň  100  3.5.2021  ÚKRMP  Mapa Opendata
    Rekreace a prostorová regulace  celá Plzeň  100  1.10.2016  ÚKRMP  Mapa Opendata
    Rozvojová území  celá Plzeň  100  30.1.2009  ÚKRMP     
    Studie územního plánu  celá Plzeň  100  VI/2018  ÚKRMP     
    Veřejně prospěšné stavby - návrh změn  celá Plzeň  100  II/2006  ÚKRMP     
    Veřejně prospěšné stavby  celá Plzeň  100  3.5.2021  ÚKRMP  Mapa Opendata
    Zastavěná území  celá Plzeň  100  3.5.2021  ÚKRMP  Mapa Opendata
    Zastavitelné a transformační plochy  celá Plzeň  100  3.5.2021  ÚKRMP  Mapa Opendata
  Zábory  celá Plzeň  1 akce  I/2009  MMP OMAJ     
UŽIVATELSKÁ KRESBA              
  Uživatelská kresba  lokálně    2001  MMP     
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ              
  Biochory  celá Plzeň  100  III/2003  ÚKRMP  Mapa  
  Generel zeleně 1998              
    Jiné plochy  celá Plzeň  100  1998        
      Plochy zarůstání        SVSMP     
      Ruderalizované plochy        SVSMP     
    Lesy  celá Plzeň  100  1998        
      Označení lesů        SVSMP     
      Plochy lesů        SVSMP     
    Návrhy  celá Plzeň  100  1998        
      Hranice porostů        SVSMP     
      Návrhové plochy        SVSMP     
      Návrhy alejí        SVSMP     
      Popisy návrhů        SVSMP     
      UP 1998 - návrhy        SVSMP     
      UP 1998 - popisy        SVSMP     
    Plochy průzkumů  celá Plzeň  100  1998        
      Průzkum        SVSMP     
      Průzkum a návrh        SVSMP     
    Stromořadí  celá Plzeň  100  1998        
      Hranice alejí        SVSMP     
      Linie alejí        SVSMP     
      Popisy alejí        SVSMP     
    Vegetační plochy  celá Plzeň  100  1998        
      Hranice ploch        SVSMP     
      Indexy ploch        SVSMP     
      Popisy ploch        SVSMP     
  Havarijní plán  celá Plzeň  100  XI/2021  MMP OŽP     
  Jednoznačné plochy GZ  celá Plzeň  100  III/2005  SVSMP     
  Kompetenční mapa zeleně              
    Kompetenční mapa  celá Plzeň  100  aktuální  SVSMP  Mapa  
    Kompetenční mapa - obvody údržby  celá Plzeň  MO3  VI/2014  UMO3     
    Mimořádná péče o zeleň  celá Plzeň  MO1  VIII/2015  SVSMP     
  Lesní hospodářský plán 2005              
    Hranice podskupin  Plzeň a okolí  100  X/2005  SVSMP     
    Lesnické rozdělení  Plzeň a okolí  100  X/2005  SVSMP     
    Kategorie lesa  Plzeň a okolí  100  X/2005  SVSMP     
    Porosty  Plzeň a okolí  100  X/2005  SVSMP     
    Typologie  Plzeň a okolí  100  X/2005  SVSMP     
    Zakmenění a výstavky  Plzeň a okolí  100  X/2005  SVSMP     
    Kůrovcová mapa  celá ORP  ORP  IX/2019  SVS     
  Mapování krajiny              
    Plochy MK  Litice  I/2005  MMP OŽP     
    Symboly MK  Litice  I/2005  MMP OŽP     
  Myslivecké honitby  Plzeň a okolí  100  VI/2004  MMP OŽP  Mapa Opendata
  Ochrana ovzduší              
    Komíny  celá Plzeň  100  I/2003  ÚKRMP     
    Měřící stanoviště  celá Plzeň  100  VIII/2002  MMP OŽP, ZDRÚ  Mapa Opendata
    Zdroje znečištění              
      REZZO1 - velké zdroje  celá Plzeň  100  2005  MMP OŽP  Mapa Opendata
      REZZO2 - střední zdroje  celá Plzeň  100  2005  MMP OŽP  Mapa Opendata
      Rodinné a bytové domy  celá Plzeň  100  2005  MMP OŽP  Mapa Opendata
  Ochrana přírody              
    Biologický průzkum              
      Druhy  celá Plzeň  Boleveké rybníky  II/2006  UMO1     
      Hranice lokalit  celá Plzeň  Boleveké rybníky  II/2006  UMO1     
    Památné a významné stromy  celá Plzeň  100  IX/2004  MMP OŽP  Mapa Opendata
    Přírodní parky  celá Plzeň  100  VI/2002  MMP OŽP  Mapa Opendata
    ÚSES              
      ÚSES PM  celá Plzeň  100  X/2016  ÚKRMP  Mapa Opendata
      ÚSES ORP - revize 2013  území ORP  100  VIII/2013  MMP OŽP     
    Významné krajinné prvky              
      VKP §3  celá Plzeň  100  X/2016  ÚKRMP, MMP OŽP  Mapa Opendata
      VKP §6  celá Plzeň  100  X/2016  ÚKRMP, MMP OŽP  Mapa Opendata
    Zvláště chráněná území  celá Plzeň + ORP  100  X/2013  Plzeňský kraj, AOPK  Mapa  
  Ochranná pásma  celá Plzeň + ORP  100  II/2019  MMP OSI  Mapa  
  Požární nádrže  celá Plzeň  pořizuje se  I/2003  SVSMP     
  Radonové riziko  celá Plzeň  100  1991-2  MMP OSS     
  Regionální surovinová studie              
    Ekologie  Plzeň    2000  MŽP     
    Geologie  Plzeň    2000  MŽP     
    Ložiska  Plzeň    2000  MŽP     
    Vodní zdroje  Plzeň    2000  MŽP     
  Rekonstruovaná vegetace  Plzeň, Chrást, Kyšice, Dýšina  100  IX/2007  ÚKRMP, MMP OŽP     
  Rekreační oblasti  celá Plzeň  100  IX/2009  MMP OŽP  Mapa Opendata
  Rekreační oblasti - návrh  celá Plzeň  100  IX/2008  MMP OŽP     
  Skládky              
  Správa sídelní zeleně              
    Pasport SSZ - vše  celá Plzeň  100  aktuální  SVSMP  Mapa  
    Pasport stromů  celá Plzeň  100  aktuální  SVSMP  Mapa Opendata
    Aktualizace SSZ  celá Plzeň  100  Aktuální5  SVSMP     
    Základní plochy  celá Plzeň  100  aktuální  SVSMP     
    Závlahy - potrubí  celá Plzeň  100  aktuální  SVSMP     
    Závlahy - prvky  celá Plzeň  100  aktuální  SVSMP     
    Pasport stromů MT  celá Plzeň  100  XII/2019  SVSMP     
  Vodstvo              
    Vodní nádrže  ORP Plzeň  100  I/2008  VÚV TGM  Mapa  
    Vodní toky  Povodí Vltavy  100  I/2019  MZE VHIP  Mapa  
  Zátopy              
    Objekty na tocích  celá Plzeň  100  XII/2017  DHI     
    Povodeň 2002  celá Plzeň  100  VIII/2002  MMP OŽP  Mapa Opendata
    Povodně v 19. století  celá Plzeň  100  V/2003  MMP OŽP  Mapa Opendata
    Protipovodňová opatření              
      PPO - povodňový model  celá Plzeň  100  VI/2005  MMP OŽP     
      Protipovodňová opatření - studie  vybrané lokality  100  XI/2003  ÚKRMP     
    Rozliv povodně  celá Plzeň  100  aktuální  MMP OŽP     
    1 letá voda  celá Plzeň  100  X/2006  MMP OŽP     
    5 letá voda  celá Plzeň  100  aktuální  MMP OŽP  Mapa Opendata
    20 letá voda  celá Plzeň  100  aktuální  MMP OŽP  Mapa Opendata
    50 letá voda  celá Plzeň  100  X/2006  MMP OŽP     
    100 letá voda  celá Plzeň  100  aktuální  MMP OŽP  Mapa Opendata
    Záplavová území  celá Plzeň + ORP  100  aktuální  MMP OŽP  Mapa Opendata
    Archivní AZZU+Qn  celá Plzeň  100  aktuální  MMP OŽP     
RASTROVÝ PODKLAD              
  Plán města               
    Plán z katastrální mapy  celá Plzeň  100  IV/2007  SITMP  Mapa Opendata
    Plán PLANstudio (+ okolí)  Plzeň a okolí  100  2018  Seznam.cz     
  Plzeňský kraj              
    Plzeňský kraj 1:100 000  Plzeňský kraj  100  VII/2008  PLANstudio     
    Plzeňský kraj 1:300 000  Plzeňský kraj  100  VII/2008  PLANstudio     
    Plzeňský kraj 1:500 000  Plzeňský kraj  100  VII/2008  PLANstudio     
  Letecké snímky              
    Letecké snímky 1938  Plzeň v r.1938  100  1938  GEOREAL     
    Letecké snímky 1945  Plzeň v r.1945  100  IV/1945  GEOREAL     
    Letecké snímky 1956   Plzeň + ORP  100  1952-6  GEODIS     
    Letecké snímky 1967  Plzeň a okolí  100  1967  GEOREAL     
    Letecké snímky 1972  celá Plzeň  100  1972  GEOREAL     
    Letecké snímky 1982  celá Plzeň  100  1982  GEOREAL     
    Letecké snímky 1988  celá Plzeň  100  1988  GEOREAL     
    Letecké snímky 1996  celá Plzeň  100  VI/1996  GEODIS     
    Letecké snímky 2001  celá Plzeň  100  VII/2001  GEODIS     
    Letecké snímky 2002  Plzeň a okolí  100  IX/2002  GEOREAL  Mapa  
    Letecké snímky 2004  centrum + dálnice  100  VIII/2004  GEOREAL     
    Letecké snímky 2005  Plzeň + rozšířená působnost  100  VI/2005  GEODIS     
    Letecké snímky 2006  Plzeň a okolí  100  IX/2006  GEOREAL     
    Letecké snímky 2008 - Georeal  Plzeň + ORP, cetrum 10cm  100  8.4.2008, 29.7.2008, 9.9.2008  GEOREAL     
    Letecké snímky 2008- Geodis  Plzeň + ORP  100  29.7.2008  GEODIS     
    Letecké snímky 2009  Plzeň a okolí  100  27.7.2009  GEOREAL     
    Letecké snímky 2011 - Mže  okolí Mže  100  16.1.2011  GEOREAL     
    Letecké snímky 2011  Plzeň + ORP  100  VIII-X/2011  GEOREAL     
    Letecké snímky 2013 - centrum  Střed a jih města  100  III/2013  GEOREAL     
    Letecké snímky 2013  Plzeň + ORP  100  V/2013  ČÚZK     
  Mapování krajiny  celá Plzeň  20  VII/2005  MMP OŽP     
  Stínovaný relief  celá Plzeň  10  2009  ÚKRMP     
  Lesní hospodářské plány  Plzeň a okolí            
    Obrysová mapa  Plzeň a okolí  100  2005  SVSMP     
    Porostová mapa  Plzeň a okolí  100  2005  SVSMP     
  Základní mapa ČR 1:10 000  Plzeň a okolí  100  XII/1998  ČÚZK     
  Základní mapa ČR 1:25 000              
    Lesy  Plzeň a okolí  100  XII/2002  SVSMP     
    Polohopis  Plzeň a okolí  100  XII/2002  SVSMP     
    Vodstvo  Plzeň a okolí  100  XII/2002  SVSMP     
    Vrstevnice  Plzeň a okolí  100  XII/2002  SVSMP     
    Texty  Plzeň a okolí  100  XII/2002  SVSMP     
  Turistická mapa 1:50 000              
    Barevná  Plzeň a okolí  100  XII/2003  KČT     
    Šedá        KČT     
  Technická mapa 1:500  313 ML  100  1976-1991  SVSMP     
  Katastrální mapa              
    KN 1995  Chotěšov  100  XII/1995  ČÚZK     
    KN 1996  okolí Plzně  10  1996  ČÚZK     
    KN 1997  okolí Plzně  10  1997  ČÚZK     
    KN 1999  Chrást, Malesice, Lhota  100  XII/1999  ČÚZK     
    KN 2000  okolí Plzně  10  2000  ČÚZK     
    KN 2001  okolí Plzně  10  2001  ČÚZK     
    KN 2002  Losina, Mantov  100  XII/2002  ČÚZK     
    KN 2004  okolí Plzně  10  2004  ČÚZK     
    KN 2005  okolí Plzně  10  2005  ČÚZK     
    KN 2006  okolí Plzně  9 ML  2006  ČÚZK     
    KN Javorná  Javorná  2 ML  2004  ČÚZK     
    Rozšířená působnost  rozšířená působnost    XI/2006  ČÚZK     
  PK stav              
    PM část ML 1:1000  výběr ML  70  různé  ČÚZK     
    PM část ML 1:2880  výběr ML  30  různé  ČÚZK     
    PM kat. území  celá Plzeň  100  XII/1998  ČÚZK     
    Rozšířená působnost  rozšířená působnost  100  různé  ČÚZK     
    Ostatní ML  okolí Plzně  21 KÚ  různé  ČÚZK     
  Územní plán 2009 - průhledný  Plzeň  100  I/2009  ÚKRMP     
  Záplavová území - průhledná  Plzeň  100  X/2006  MMP OŽP     
  Zakázané pobíhání psů - průhledný  celá Plzeň  100  2006  MMP OŽP     
  Topografická mapa ČR              
    RETM 1:100 000  Plzeň a okolí  100  2006  VGHMÚř     
    RETM 1:50 000  Plzeň a okolí  100  2006  VGHMÚř     
    RETM 1:25 000  Plzeň a okolí  100  2006  VGHMÚř     
  WMS služba              
    Topografická mapa ČR  celá ČR  100    HSRS     
    Autoatlas ČR - CENIA  celá ČR  100    CENIA     
    Ortofoto ČR - CENIA  celá ČR  100    CENIA     
    Územní členení ČR  plzeňský kraj  100    Plzeňský kraj     
    Rastrová KM ČR  celá ČR  100    ČÚZK     
    SMO 1:5000  celá ČR  100    ÚHUL     
    Rastrová ZM 1:10 000  plzeňský kraj  100    Plzeňský kraj     
    Vrstevnice ČR  celá ČR  100    ÚHUL     
    Intenzity dopravy  Plzeň a okolí  100  2017  ZČU, Plan4All  Mapa  
    Veřejná WMS GIS - Územní členění  Plzeň a okolí  100  aktuální  SITmP  Mapa  
  WMTS              
    Územní plán              
      1. Základní výkres  celá Plzeň  100  2021  ÚKRMP  Mapa  
      2. Hlavní výkres  celá Plzeň  100  2021  ÚKRMP  Mapa  
      3. Urbanistická koncepce  celá Plzeň  100  2021  ÚKRMP  Mapa  
      4. Uspořádání krajiny  celá Plzeň  100  2021  ÚKRMP  Mapa  
      5. ÚSES  celá Plzeň  100  2021  ÚKRMP  Mapa  
      6. Dopravní infrastruktura  celá Plzeň  100  2021  ÚKRMP  Mapa  
      7. Vodní hospodářství  celá Plzeň  100  2021  ÚKRMP  Mapa  
      8. Energetika a el. komunikace  celá Plzeň  100  2021  ÚKRMP  Mapa  
      9. VPS  celá Plzeň  100  2021  ÚKRMP  Mapa  
      A. Občanské vybavení  celá Plzeň  100  2021  ÚKRMP  Mapa  
      B. Způsob vytápění  celá Plzeň  100  2021  ÚKRMP  Mapa  
      C. Krajinný ráz  celá Plzeň  100  2021  ÚKRMP  Mapa  
      D. Rekreace  celá Plzeň  100  2021  ÚKRMP  Mapa  
      1od. Koordinační výkres  celá Plzeň  100  2021  ÚKRMP  Mapa  
  Staré mapy              
    II. Vojenského mapování (WMS)  celá ČR  100  1845  CENIA     
    Císařský otisk 1841  celá Plzeň  100  1841  Ing. Václav Čada, CSc.     
    Plán města r. 1781  centrum Plzně  100  1781  ZČM     
    Plán města r. 1840  centrum Plzně  100  1840  ZČM     
    Plán města r. 1864  centrum Plzně  100  1864  ZČM     
    Plán města r. 1873  Petrohrad  100  1873  Archiv MP     
    Plán města r. 1877  centrum Plzně  100  1877  Archiv MP  Mapa Opendata
    Plán města r. 1879  centrum Plzně  100  1879  Archiv MP  Mapa Opendata
    Plán města r. 1891  centrum Plzně  100  1891  Archiv MP  Mapa Opendata
    Plán města r. 1893-5  střed Plzně  100  1893-5  ZČM     
    Plán města r. 1895-6  střed Plzně  100  1895-6  ZČM     
    Plán města r. 1902  střed Plzně  100  1902  Archiv MP  Mapa Opendata
    Plán města r. 1908  centrum Plzně  100  1908  ZČM     
    Plán města r. 1911  centrum Plzně  100  1911  Archiv MP     
    Plán města r. 1912  centrum Plzně  100  1912  ZČM     
    Plán města r. 1924  centrum Plzně  100  1924  Archiv MP  Mapa Opendata
    Plán města r. 1926  celá Plzeň  100  1926  ZČM     
    Plán města r. 1929  7 čtvrtí  100  1929  Archiv MP     
    Plán města r. 1931  celá Plzeň  100  1931  ZČM     
    Plán města r. 1947  celá Plzeň  100  1947  ZČM     
    Plán města r. 1950  celá Plzeň  100  1950  Archiv MP     
    Plán města r. 1951  Božkov  100  1951  Archiv MP     
    Plán města r. 1971  centrum Plzně  100  1971  Archiv MP     
    Plán města r. 1972  Petrohrad  100  1972  Archiv MP     
  ZABAGED              
    ZABAGED  Plzeň + ORP  100  2009  ČÚZK     
    GEONAMES  Plzeň + ORP  100  2009  ČÚZK     
  Územní plány ORP              
    Jednotlivé obce  ORP  100  platné  MMP OSS  Mapa  
3D              
  3D budovy centrum Plzně  centrum Plzně  100  2005  GEOREAL  Mapa Opendata
  3D model ZOO  areál ZOO  100  2012  SITMP  Mapa Opendata
 

sitmp logo

© Správa informačních technologií města Plzně  
Mapový portál města Plzně | www.sitmp.cz | sluzbygis@plzen.eu